15 år – anorexi                                                                                               Vad är anorexi?
16 år – depression                                                                                         Vad är depression?
18 år – borderline                                                                                          Vad är borderline?
24 år – PTSD                                                                                                   Vad är PTSD?
25 år – förlossningsdepression                                                                   Vad är förlossningsdepression?
27 år – cancer (storcelligt anaplastiskt T-cellslymfom ALK+)                  Vad är T-cellslymfom?

 

Det är lätt att bli rädd när man läser de diagnoser jag har fått. Det finns säkerligen de som skulle ställa sig frågan ”vad är det för ett psycho?”. För tyvärr är det så vissa personer ser på människor med psykisk sjukdom eller psykisk ohälsa. Jag själv anser att jag har varit sjuk. Jag har fått sjukdomar som vem som helst av oss kan få. Det är verkligen så det är. Vem som helst kan drabbas.

I ungdomsåren var jag vilse. Jag kunde inte hantera vad jag kände och till slut var jag inte ens medveten om vad det var jag kände, för det stängde jag av under väldigt lång tid. Idag anser jag att det är de som går vilse som hittar de nya vägarna. För jag har hittat nya vägar, flera gånger om. Kriserna har utvecklat mig och gjort mig till en klokare och mer levande människa. För jag är INTE mina diagnoser.